شهر هوشمند

سامانه پلاک خوان خودرویی

سامانه تشخیص حوادث جاده ای

سامانه ثبت تخلف رانندگی

سامانه مدیریت هوشمند چراغ قرمز

سامانه نگهبان هوشمند

فهرست
شرکت سفیر در خدمت شماست
ارسال پیام