محصولات HDCVI داهوا

Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین بالت HDCVI داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین های pir داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین دام HDCVI داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین چرخان HDCVI داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دوربین پین هول داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
دستگاه رکوردر تصاویر HDCVI داهوا (
items)
Sort Post Grid
All Items (
items)
لوازم جانبی داهوا (
items)

 

 

 

 

 

 

 

 

  instagram 22     tegram     aparat  

 

توسعه الکترونیک سفیر

این شرکت با داشتن پرسنل متخصص در زمینه های مربوط به سیستم های ایمنی و امنیتی و هوشمند سازی انرژی ساختمان و شبکه های کامپیوتری و فیبر نوری به فعالیت مشغول می باشند که در چهار بخش اصلی به نام های نظارت و کنترل پروژه ، فنی و پروژها ، مرکز خدمات و پشتیبانی تقسیم شده است .