این سامانه با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی و پردازش تصاویر مربوط به دوربین های جاده ای و تونل ها، اشیاء درون جاده از قبیل خودروها، انسان و موتور سیکلت ها را تشخیص داده و در تصویر تعقیب می نماید. در صورتی که هر یک از این اشیاء رفتاری داشته باشند که باعث بروز حادثه می شود مثل حرکت در خلاف جهت ، توقف در مکان غیر مجاز و یا پرسه زدن انسان در جاده، این رخداد ها به صورت آلارم به راهب سیستم گزارش میشوند تا از بروز حادثه جلوگیری به عمل آید و ویدئو مربوط به این رخداد نیز ذخیره میشود.

کاربرد ها

مدیریت هوشمند تونل های شهری و بین شهری

ثبت حوادث و تخلفات جاده ای

مدیریت هوشمند جاده ها

ویژگی های این محصول

 1. تشخیص اشیا درون جاده با دقت ۹۵ درصد
 2. تشخیص و تعقیب همزمان ۲۰ شئ به صورت Real Time
 3. استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی عمیق
 4. استفاده پایین از پردازنده
 5. کالیبراسیون بسیار ساده نرم افزار
 6. تشخیص رخداد های زیر :
  • تشخیص حرکت معکوس اتومبیل ها
  • حرکت کند اتومبیل ها در جاده
  • توقف اتومبیل در محدوده غیر مجاز
  • حرکت اتومبیل ها در نواحی غیر مجاز
  • تشخیص حجم ترافیک
  • تشخیص پرسه زدن انسان در مکان های غیر مجاز که امکان بروز حادثه وجود دارد
  • شمارش خودروها بر اساس نوع خودروها
 7. ذخیره و بازیابی ویدئو بر اساس رخداد ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
شرکت سفیر در خدمت شماست
ارسال پیام